TOPlist

Příklady konstrukcí

Stanice lisování hadic nízkotlakého vedení nafty pro projekt AUDI

Stanice lisování hadic nízkotlakého vedení nafty pro projekt AUDI

Stanice montáže 2K konektoru

Montážní stanice lisování palivové pumpy, filtru a SSP pro projekt Škoda Auto

Montážní a testovací stanice masážních komponent sedaček pro projekt Audi

Testovací a popisovací stanice filtru pevných částic

Stanice popisu konektorů mikroúderem

Přípravek měření přechodového odporu palivových pump BLDC

Lisování hadic nízkotlakého vedení nafty

Ruční kompletace sestav nízkotlakého vedení nafty

Přípravek popisu a měření délek nízkotlakého vedení nafty pro projetky VW a BMW

Přípravek měření délek nízkotlakého vedení nafty

Lisování hadic nízkotlakého vedení nafty pro projekt BMW

Prototyp sklopného kukuřičného adaptéru pro sklízecí mlátičky

Prototyp sklopného kukuřičného adaptéru pro sklízecí mlátičky – simulace sklopení